• geen

  6T Symposium 22 maart 2014 Berkhout

  
  Vanuit de Water Commissie van de Rotary Club Hoorn hebben we vastgesteld, dat het wenselijk is om de ervaringen, ontwikkelingen en stand van zaken met jullie als grotere sponsors in het 6T Project in Nakuru, te delen.
  De beste dag om dat te doen is de U.N. World Water Day: 22 maart 2014.
  Op deze datum organiseren wij een Symposium in “BERKHOUT” in de Ridder St. Joris, het Dorpshuis t/o de Kerk aan de Kerkebuurt 171.
  
  Programma: 6T Symposium 2014
  10.00 uur    Ontvangst met koffie of thee.
  10.30 uur    Welkom door de Voorzitter Rotary Club Hoorn, Paul Kimsma
              - Stand van zaken 6T-Project, coördinator Rtn. Hans van Leerdam, R.C. Hoorn
              - Ervaringen bezoeken aan Nakuru, Rtn. Steef Stumpel, R.C. Hoorn
              - Hoe werkt een Global Grant en wat is het resultaat, Rtn. Joop Ruijgrok, R.C. Delft Koningsveld, District 1600
              - Voorbeeld van een sponsor project, Rtn. Hub Duijsens, R.C. Tiel, District 1550
              - Nieuwe ontwikkelingen: Coördinator 6T-Project, Hans van Leerdam, R.C. Hoorn
               1) 30.000 ltr. schooltanks 3T
               2) 6.000 Tulip Filters
               3) 4 F-Project 
               - Discussie
  Sluiting door de Voorzitter Water Commissie R.C. Hoorn, Martien Dekkers
  12.30        Aperitief
  13.00        Lunch
               (Het symposium zal voornamelijk in het Engels worden gehouden)
  
  De hieraan verbonden kosten bedragen € 25,= per persoon.
  In verband met de korte voorbereidingstijd deze graag contant afrekenen bij de entree.
  Adres: In het Dorpshuis ‘De Ridder St. Joris’ t/o de Kerk
  Kerkebuurt 171, 1647 ME Berkhout
  Parkeren t.o. De Ridder is gratis.
  
  U bent van harte uitgenodigd om andere geïnteresseerde Rotarians hierop attent te maken.
  Ook partners zijn uiteraard welkom.
  
  Gaarne aanmelden per e-mail bij de secretaris Gerard Kamstra van de Water Commissie R.C. Hoorn: rotary-6T@kamstra-mediation.nl
  
  met een hartelijke groet,
  Gerard Kamstra
  Secretaris Water Commissie Hoorn 
  6T-Project Regio Nakuru in Kenia
  Tel. 0653848965 – E-mail: gerard@kamstra-mediation.nl
  Reclame maken voor het 6T-Waterproject, is altijd toegestaan!
  
 • geen

  Zojuist gehouden trip november '13

  Op 9 november 2013 hebben we weer een "sponsortrip" van 8 dagen naar Kenia gehad. 
  De kosten van de trip en verblijf waren voor eigen rekening. De vlucht is meestal het leeuwendeel van het bedrag (ca. € 750), want het verblijf ter plekke kost niet zo veel. Al met al probeerden we de kosten niet te ver boven de 1.100 euro te laten komen.
  We hebben leden van het facilitating team ontmoet en van de Rotary Club Nakuru. In een Toyota busje toerden we door het Rift Valley gebied (Nakuru, Gil Gil) en bezochten een aantal tanks, waaronder de tanks die door de deelnemers aan de trip waren gesponsord. Ook deel van het programma was een bezoek aan het wildpark, het nationaal museum in Nairobi, SCANN in Nakuru (opvang van straatjongeren). Volgend jaar gaat er waarschijnlijk weer een groep. Maak je interesse alvast maar kenbaar!
 • geen

  Reisverslag trip november 2013

  VERSLAG WERKBEZOEK 6T PROJECT NAKURU/KENIA 9-17 NOVEMBER 2013
  De intentie voor deelname aan deze reis was het verzamelen van meer informatie en inzicht in het bestaande project met het oog op de aanvraag voor een Global Grant bij TRF voor het “Jan Vader Memorial Project” van de RC Tiel. Deze doelstelling is gerealiseerd.
  De trip werd georganiseerd onder auspiciën van RC Hoorn die deze reis al lange tijd jaarlijks organiseert om sponsoren en andere belanghebbenden in staat te stellen persoonlijk “hun” tank en de ermee samenhangende werkzaamheden in ogenschouw te nemen. Er waren 10 deelnemers, Rotarians, familieleden en betrokkenen bij waterprojecten. Steef Stumpel van RC Hoorn was een voortreffelijke reisleider.
  We hebben deze week veel watertanks bezocht (soms gekoppeld aan de sponsor/deelnemer) ook een aantal tanks in aanbouw. Zie bijgevoegd weekprogramma. Indrukwekkend waren de transformatieve effecten die de bouw van een watertank op de ontvangers heeft gehad. De lokale gemeenschap zit in een positief veranderingsproces. De 6 T’s: Tank, Trees, Toilets, Tablebanking, Teaching/Training en Transformatie beginnen hun vruchten af te werpen.
  Het project loopt inmiddels bijna 10 jaar onder de inspirerende leiding van mede-initiator PDG Hans van Leerdam van RC Hoorn in Nederland en Edward Wahome, Roseline Jemeli, Kanti Chet Kun en Carol(ine) Wanjiki Karuku van RC Nakuru. Er zijn in Nakuru meer mensen bij betrokken maar dit zijn de hoofdrolspelers. Een aantal belangrijke trekkers van het project in Nakuru van het eerste uur zijn helaas op tragische wijze om het leven gekomen.
  STRUCTUUR
  De Rotaryclub Nakuru heeft een zeer actief “Water Management Committee” dat maandelijks de voortgang van de lopende projecten bespreekt. Daarnaast bestaat er een separate Stichting: de Rainwater Harvesting Trust. De trustees (bestuursleden van de stichting) zijn Rotaryleden (o.a. Edward en Roseline). Met Edward afgesproken dat hij een duidelijke uitleg van de structuur en verantwoordelijkheden van de verschillende entiteiten zal maken. Een en ander zal ook samenhangen met juridische en wellicht fiscale aansprakelijkheid veronderstel ik. De trust heeft het Facilitating Team (zie hieronder) in dienst en verzorgt de verslaggeving (voortgangsrapportage en financiële verantwoording) naar TRF en andere belanghebbenden. Zij regelen ook de noodzakelijke inkoop van materialen en grondstoffen voor de tanks op basis van offerteaanvragen bij 3 leveranciers door het Facilitating Team. Rekeningen worden door de trust betaald en geadministreerd per project. In het eerdere gesprek met Roseline Jemeli (die dit als trustee verzorgt!) in Nederland ten huize van Hans van Leerdam heb ik daar in dit gesprek een positieve indruk van gekregen. De organisatie bestaat uit 26 goed functionerende RCC’s (Rotary Community Corps). Dit zijn groepen vrijwilligers (niet Rotarians) die service hoog in hun vaandel voeren en de Rotaryclubs ondersteunen bij de uitvoering en planning van hun projecten. Het is een formeel door clubs en district (district 9212) geregistreerde Rotary-structuur. Er bestaan inmiddels zo’n 7500 RCC’s in 80 landen van de wereld. Voor meer in formatie zie: www.rotary.org/en/organize-rotary-community-corps 
  RC Nakuru (de RH-trust?) werkt samen met deze RCC’s, die allen een bestuur hebben dat maandelijks vergadert over de ontwikkelingen in hun gebied. Ik heb onderweg een aantal RCC bestuurders gesproken en vastgesteld dat ze hun verantwoordelijkheden bijzonder serieus nemen. Onder elk functionerend Rotary Community Corps “vallen” weer een aantal lokale groepen die weer zijn samengesteld uit 10 tot 20 families. Bij meer dan 20 families wordt een nieuwe groep geformeerd. Het aantal groepen varieert per RCC (zie bijgaande lijst). Totaal zijn er 270 groepen met in totaal een kleine 6000 leden. De voorzitter van het RCC wordt gekozen uit de voorzitters van de lokale groepen.
  Deze “hiërarchische” structuur werkt voor zover ik heb kunnen oordelen in deze werkweek uitstekend.
  FACILITATING TEAM
  Centraal in de uitvoering van dit succesvolle project staat het Facilitating Team waarvan de meeste leden inmiddels al jarenlange ervaring hebben. Er zijn 8 teamleden inclusief de onnavolgbare teamleider Carol(ine) Wanjiki Karuku. 2 leden begeleiden de bouw van de tanks (John en George), 3 leden zijn verantwoordelijk voor Tablebanking/microfinance (Rebecca, Elisabeth en Peter) en de overige 2 leden nemen training en education voor hun rekening (John en Elisabeth). De volledige namenlijst en een recente foto zijn als bijlage ingesloten. Carol is de spil waar het hele project in de praktijk om draait, de spin in het web. Een energieke vrouw met een hoog empathisch vermogen en voortreffelijke contactuele eigenschappen. Ze is een natuurlijk leider die haar team effectief aanstuurt en de “veren” die op haar hoed werden gestoken op een sympathieke manier steeds weer doorgeeft aan de werkers op het veld. Ze heeft zeer veel warme persoonlijke contacten met de tankeigenaars, de groepen en RCC’s. Een bijzonder mens.
  WATERTANKS
  De kwaliteit van de gebouwde tanks is goed en wordt voortdurend verbeterd. We hebben een drietal tanks in aanbouw gezien en vastgesteld dat er zorgvuldig gewerkt wordt. De hierboven genoemde “groep” op lokaal niveau huurt een vakman in en een supervisor die het “tankproject” onder verantwoordelijkheid van een van de hierboven genoemde Facilitating Team bouwbegeleiders uitvoert. Die supervisors circuleren evenals de vakmensen. Er is inmiddels na de bouw van zo’n 4000 tanks in de afgelopen jaren veel expertise verzameld. De leden van de familie die de tank op hun erf bouwen aangevuld met vele groepsleden bieden hand- en spandiensten. Ze dragen materialen aan, mengen cement (er zijn geen cementmolens) en helpen bij het aansmeren en afwerken van de tankconstructie. Het wordt “hun” tank, dus ze maken er wat moois van. Behalve de vakman/metselaar en de supervisor waren het de vrouwen die (met veel plezier) het werk deden. De bouw van een tank duurt ongeveer 6 dagen. Er wordt met natte lappen voorkomen dat de lagen te snel drogen. Er zijn op dit moment nog twee grotere global grants in uitvoering een Canadese met 280 tanks en de Delft/Hoorn Grant (26189) met 360 tanks. Canada wordt dit jaar waarschijnlijk afgerond en Delft/Hoorn in februari (nog 260 te gaan op dit moment). Dat betekent dat de teller naar de 4600 loopt. RC Tiel met 500 en nog 500 te verwachten tanks in 2014 brengen het streefgetal van 6000 tanks steeds dichterbij. Chapeau!
  De tanks blijven “groepsbezit” zolang niet alle leden van de groep een “eigen” tank hebben. Daarnaast gaat de eigendom over. Natuurlijk zetten alle leden hun beste beentje voor om in beeld te komen en te blijven voor de volgende tankronde.
  FILTERS
  Door RC Hoorn is het idee voor een waterfilter uitgewerkt. Het regenwater uit de tank moet, omdat het vrij lang wordt opgeslagen, voor gebruik als drinkwater gekookt worden. Dat gebeurt niet altijd en kost als het wel gebeurt brandstof. Ook gebruiken sommige tankbezitters chemische middelen en die kosten uiteraard ook geld. RC Hoorn wil de initiële aanschaf van de filters financieren, daarvoor moeten nog sponsors gevonden worden. De vervanging van de filterinhoud (1x per jaar) zou dan voor rekening van de tankhouder komen. De filter is op een aantal plaatsen door Steef Stumpel met verve gepresenteerd en de reactie waren unaniem positief.
  KOSTEN
  Het Facilitating Team wordt al jarenlang gefinancierd door een Canadese Rotaryclub (die op zijn beurt gesubsidieerd wordt door de Canadese overheid). Die bron droogt door bezuinigingen op per 1 januari 2014. Dit was al langer bekend, dus men is al een aantal maanden in overleg over een alternatief. Het meest bruikbare idee was het Facilitating Team self supporting te maken. Dat kan door de RCC leden, die allemaal baat hebben bij de werkzaamheden van dit gezelschap, maandelijks een bijdrage te vragen. Een bijdrage van KES 100 per maand (ongeveer 90 Eurocent) per RCC lid zou dit bij 5000 deelnemende leden kostendekkend kunnen zijn. Daarnaast zou voor nieuw te bouwen tanks per tank $ 10 voor dit doel gereserveerd kunnen worden. Bij de te verwachten 1000 tanks voor 2014 zou dat ook $ 10.000 zijn. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met de RCC besturen en een eigen bijdrage van KES 50 per maand is al geaccordeerd. De volgende stap naar KES 100 acht men in combinatie met het hierboven genoemde filter haalbaar. De verwachting is alleen dat die filters er volgende week al zijn (of als ze beginnen met hun nieuwe maandbijdrage) en dat is niet het geval. Het is dus zaak hier hoge prioriteit aan te geven en een mogelijk concrete datum aan te geven.
  Het is naar mijn mening zinvol na te denken over de toekomstige verschuiving van de werkzaamheden van het Facilitating team. De bouw van tanks wordt na 2014 geleidelijk minder. De transformatie met al zijn aspecten belangrijker. Hierover moet met trustees, leden van de watercommissie, Facilitating Team en RCC bestuurders over gesproken worden. Het Team moet zichzelf “onmisbaar”maken, de toegevoegde waarde moet voor alle deelnemers helder en zichtbaar zijn. Dus werk aan de winkel. Ideeën als dat van Arianne Leuftink voor een lamp annex zonne-energiecollector en radio zouden door gemeenschappelijke inkoop voor duizenden mensen goedkoper beschikbaar komen en hun kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen verbeteren. Er kan op dat punt veel gebeuren.
  
  
  Echteld, 20 november 2014
  Hubert Duijsens, project coördinator “Jan Vader Memorial” 6T Project RC Tiel
  
 • Algemeen

  »

  Een groep van 10 sponsoren bezocht de Nakuru omgeving in november 2013, de voortgang van het project werd bekeken en besproken met de Rotaryclub in Nakuru, met de Watertrust, met SCANN en met de leden van de RCC's.
  Het reisverslag vind u